Kontakt

Lenka Hamplová
Na Průhoně 244, 273 05 Svinařov
IČ: 881 27 273


tel. +420 774 574 091
skype: l.hamplik

e-mail: uctoaweb@seznam.cz

Česká daňová správa

Vzkazy, otázky.....

Daňová evidence


Účetnictví - daňová evidence

Pro živnostníky a ostatní fyzické osoby nabízíme vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) včetně zpracování daňových přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.


Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:
- kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické zařazení
- řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
- vyhotovení tiskových dokladů (penězní deník, závazky a pohledáveky, přijaté a vydané faktury,
  apod.
- vyhotovení přehledů dle přání klienta
- zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
- předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy


Daně zpracované v rámci daňové evidence:
- zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
- zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích,
  výkazů příjmů a výdajů
- daň silniční


Cena za vedení daňové evidence:

Cenu za naše služby účtujeme většinou paušálně za jeden kalendářní měsíc, individuálně a dle rozsahu požadovaných služeb. Pro bližší informace můžete vyplnit náš poptávkový formulář, rádi pro Vás zpracujeme konkrétní nabídku služeb „šitou na míru“ v co nejkratší možné době.

Daně zpracované v rámci daňové evidence jsou již zahrnuty v ceně měsíčního paušálu a z toho důvodu získáte vedení daňové evidence za přijatelnou cenu, ale také přiznání k dani z příjmu fyzických osob (včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů), přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH), daň silniční.